TeamLab

I TeamLab trener ledergruppen eller grupperingen av ledere systematisk på sentrale nøkkelområder som coaching, mental trening, selvledelse, stress og kommunikasjon og personlige verdier.

TeamLab har som målsetting å være en støttearena for leders utvikling der han eller hun skal oppleve å gå ut med flere praktiske verktøy og mer ro og fokus enn man hadde når man kom inn. Og sist, men ikke minst, TeamLab er en arena der lederen skal bli enda mer bevisst det han eller hun lykkes med i hverdagen.

TeamLab baserer seg på prøving og feiling (eksperimentering) og selvobservasjon mellom samlingene. Erfaringene fra mellomperiodene blir utgangspunkt for kritisk refleksjon og læring av hverandre når vi møtes

Samlingene vil kreve at lederen deltar aktivt og deler sine tanker og følelser omkring  aktuelle og konkrete problemstillinger fra arbeidshverdagen. I TeamLab har vi det høyt under taket og min personlige målsetting er at når vi møtes skal du oppleve det både som et pusterom og lufterom.

Er du og din bedrift nysgjerrig på hvordan dere kan ta dere selv til neste nivå? Se prototypen under.