Slik bygger du mental styrke og en forbedringshjerne

En styrking av hjernens kapasitet forutsetter selvrefleksjon. Rock & Page. 2009 Selvrefleksjon som en del av læring og oppbygging av mental styrke har vært et gjennomstudert emne over mange år. For 20 år siden så presenterte David Kolb et rammerverk for etablering av ny læring. Rammeverket er kjent for eksperimenterende læremestre verden over og ser slik ut: Du gjør noe,[…]

Visste du at du kan “huske” fremtiden?

Hjernen din husker fremtiden Skanninger av hjernen (fMRI) viser at områder knyttet til hukommelsen også blir aktive når vi ser for oss fremtiden. Dette skjer fordi når du visualiserer et perfekt neste slag så baserer du deg ikke på en vill fantasi, men kunnskapen du har lagret i minnet ditt om alle de gangene du har slått dette slaget riktig. På bildet[…]