En kultur for varig forbedring, mestring og stolthet med

TEAMLAB

I TeamLab forsvinner siloene og forbedringskulturen bygges av nøkkelmedarbeiderne selv

Hvorfor trengs dette så sårt i ditt selskap? Fordi dere trenger å forbedre raskere enn konkurrentene deres.
TeamLab er konstruert på et kjernepremiss, nemlig at hver enkelt leder og nøkkelmedarbeider har det som skal til for å drive frem nytenkning og effektiv forbedring. Nøkkelen i TeamLab er den dokumenterte teamcoachingen som utfordrer hver enkelt leder, tilfører endringskompetanse, løfter bevisstheten og justerer sine vaner - i fellesskap.
Indre motivasjon vinner hver gang

Ytre tegn på suksess kan aldri levere det indre motivasjon kan. TeamLab er skreddersydd for eksterne prestasjoner med utgangspunkt i indre motivasjon.

Bevissthet og tilstedeværelse

Ny forskning gir deg de mest virkningsfulle teknikkene for å lede deg selv og andre i en krevende hverdag. Kombiner de disse teknikkene for maksimal resultateffekt.

En uslåelig forbedringshjerne

Øk din mentale kapasitet med den nyeste hjerneforskningen. Sørg for sterkere prestasjoner ved å lære deg å nullstille og snu begrensende tanker i både medgang og motgang.

100% partnerskap og tillit i teamet

Ingen lean uten team, ingen team uten tillit. TeamLab legger stor vekt på en forbedringskultur preget av tillit, stolthet, mestring og personlig utvikling.

EN FORSKNINGSBASERT PRESTASJONSLAB

LEAN
LÆRING
LEDELSE
LAB

REFLEK
SJON

PRESTA
SJON

TeamLab er intensive, korte og effektfulle treningssamlinger og en støttearena for leder og nøkkelmedarbeiders utvikling med minimal bortetid og maksimal læringseffekt.
I TeamLab går lederen ut med flere praktiske verktøy og mer ro og fokus enn man hadde når man kom inn. TeamLab er en arena der lederen blir enda mer bevisst sitt eget mentale fokus og det han eller hun lykkes med i hverdagen.
TeamLab treffer den gylne balansen mellom frihet til å eksperimentere fritt og en stram, kollegial forpliktelse

Kjernen i TeamLab:

-Hvordan fremme læring gjennom samtaler
-Hvordan oppdage eget begrensende fokus
-Hvordan coache kollegaer til mestring
-Ekstrem bevisstgjøring og refleksjon
-Selvstyrte team

Noen smakebiter:

-Seks strategier for å nullstille frustrasjon
-PDSA forbedringshjernen i praksis
-Å finne indre motivasjon i bedriftens verdier
-Tre typer lytting og effektfulle spørsmål
-Hvordan unngå forbedringsfellen

Alle samlinger avsluttes med kollegacoaching og forpliktende treningskontrakt.

  • Coachende lederskap og CO-ACTIVE
    COACHING-metoden
  • lederens verktøykasse
    ifølge nyere hjerneforskning
  • Endringskompetanse
    og TEORI U
  • fra passiv autopilot til aktivt tenkende

Testimonials

Tips, triks og topprestasjon

Kontaktskjema

Ta kontakt på skjema under eller på tlf. 48231331